Hakkımızda

Hür-İş Federasyonu Tarihçe

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş Federasyonu) 4 Eylü 1993 tarihinde bir çatı altında sendikal güç birliği yapmaya karar veren Kamu-İş Sendikası ile İlkokul Öğretmenler Sendikaı (İlk-Sen) tarafından kurulmuştur. Federasyonumuz 7 Ekim 1993 tarihinde sendikalar mukayyitliği tarafından kayıt edilmiştir. I. Olağan Genel Kurulu’na kadar federasyonu yönetmek üzere 5 kişiden oluşan kurucular kurulu seçilmiştir. Seçilen kurucular kurulu Hüseyin Alasya (Genel Sekreter), Lütfi Erşan (Genel Sekreter yardımcısı), Togay Doğan (Mali sekreter), Hasan Karşılı ve Yusuf Yücem’den oluşmuştur. Hür-İş Federasyonu kuruluş çalışmaları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilen Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu’nun kuruluş çalışmalarında kurucu üye olarak fiilen yer almış ancak tam üyeliğe Hür-İş Federasyonu’na bağlı Kamu-İş Sendikamız başvurup üye olmuştur. Kamu-İş Sendikası’nın Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu üyeliği devam etmektedir. Hür-İş Federasyonu kurucular kurulu 13 Kasım 1995 tarihinde aldığı bir kararla Türkiye işçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ‘e üyelik başvurusu yapmış ve bu başvuru Türk-İş Konfederasyonu’nun 14 Şubat 1996 tarih ve 18/1 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Hür-İş Federasyonu kuruluşundan itibaren Türk-Metal Sendikası ile yakın bir işbirliği içerisinde olmuştur. Bu işbirliğimiz halen her alanda devam etmektedir. KKTC Hür-İş Federasyonu ilk Olağan Genel Kurulunu 6 Nisan 1996’da gerçekleştirmiştir. Tüzüğü gereği Olağan Genel Kurulları her dört yılda bir gerçekleştirilmektedir. Aralık 2012’de V. Olağan Genel Kurulunu yapan federasyonumuz geçen zaman içinde büyüyerek şu anda ülkenin en büyük işçi federasyonudur. Sekiz sendikanın üye olduğu Hür-İş Federasyonu çalışanları İhtiyat Sandığı, Sosyal Sigorta ve Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nda temsil etmektedir. Çalışma hayatının vazgeçilmezi olan KKTC Hür-İş Federasyonu çalışanlarının haklarını korumak ve geliştirmek adına üzerine düşeni hakkı ile yerine getirmekte ve üyesi sendikaları vasıtası ile örnek alınacak Toplu İş Sözleşmeleri imzalanmasına katkı koymaktadır.