Asgari Ücret konusunda Kıbrıs Postası’nın 22 Ocak 2015 tarihli nüshasında çıkan haberde yazılan işçi ve işveren Asgari Ücretin performans, nitelik ve verimliliğine göre belirlenmesine hem fikir olduğu şeklindeki haberin bir yanlış anlamadan kaynaklandığını düşünmekteyim. Telefon ile yapılan mülakatta, bakanlığın yapılan görüşmelerde vasfı olan veya meslek sahibi olanların işe başlarken asgari ücretin belli bir oran üstünde ücretle işe başlamaları ve vasıfsız olanların iş yerinde bir yıl çalıştıktan sonra ücretinin bir miktar artırılması konusunda düşünceleri olduğunu belirtmeleri üzerine bu uygulamanın olumlu olacağını ifade ettiğimizi belirtmek isterim. Performans ve verim göreceli bir kavram olduğu için bize göre asgari ücretin belirlenmesinde bir kriter olamaz. Asgari ücret belirlendikten sonra kişilerin vasfına ve kıdemine göre ücretinin iyileşmesinin yasa ile düzenlenmesi olumlu bir adım olacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Çalışma hayatında kölelik düzenine başkaldırının yıldönümü olan 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü her yıl daha iyi bir dünya beklentisini dile getirerek kutlamaktayız. Sanayi devriminin başlandığı yıllarda köle gibi çalıştırılan kadın işçilerin 8 saatlik çalışma günü için başlattıkları mücadelenin sonucunda dünyada kabul gören ve uygulanan 8 saatlik mesai düzeni sermayenin daha fazla kar etmesi adına değişik şekillerde ortadan kaldırılmaya çalışılmakta ve kölelik düzeni geri getirilmeye çalışılmaktadır. Emekçilerin ve emeğin bilinçli bir şekilde sömürülmesi için uluslararası sermayenin dayattığı esnek çalışma, evden çalışma ve taşeron işçilik yeni bir kölelik düzeni ve ucuz işçilik cenneti yaratmaya yönelik uygulamalardır. Hür-İş Federasyonu olarak bunu şiddetle reddederiz. Çevremize baktığımız zaman Kıbrıs’ta çözümsüzlüğün yarattığı sıkıntıların yanında ortadoğunun kan gölüne döndüğü ve silahların hiç susmadığını görürüz. Bundan en çok mağdur olanlar çocuk ve kadınlardır. Ayrıca taciz, ırza geçme ve cinayetler de kadınların yaşadıkları mağduriyetlerin başında gelmektedir. Devletler bu mağduriyetlerin yaşanmaması için gerekli önlemleri süratle almalı, silah tüccarlarının zengin olması için körüklenen savaşlar dünyada bir son bulmalıdır. Daha güzel bir dünya ve adamızda çözüm barışının bir an önce yerleşmesi dileği ile ülkemiz ve tüm dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kutlu Olsun.
Özel Sektörde kölelik düzenini yaratıp çalışanları günlük, 10-12 saat çalıştırarak asgari ücrete mahkum eden sermaye çevreleri kurdukları düzeni devam ettirmek için K.T. Ticaret Odası ve K.T. Sanayi Odası’nın ortak açıklamaları ile Kamu Çalışanları Aylık ve Ücretlerini Düzenleyen Yasa’nın (Göç Yasası) kaldırılması için başlatılan çalışmalara karşı çıkmışlardır. Göç Yasası’ndaki düşük kamu ücretlerini göstererek asgari ücretin artırılmasına karşı çıkan özeldeki ücretleri baskı altına alan işverenler kabarık cepleri nedeni ile yanlarında olan çocuklarının dışında gençlerin göç ettiğini veya babalarından aldığı harçlık ile ülkede işsizlik ile boğuştuğundan habersiz davranmaktadırlar. Bizzat K.T. Ticaret Odasının yaptırdığı ve ekonominin %60 kayıtdışı olduğunu tesbit eden araştırma raporu gerçekleri gözler önüne sermiştir. Sermaye çevreleri Hükümetle birlikte kayıt dışılığa çözüm vergiye af, stok affı diye sermayeye kıyak geçmiş ama namuslu işverenlere haksızlık olan bu uygulamaya cebini dolduranlar ses çıkarmayıp ücret iyileştirilmesi gündeme geldiğinde feryat etmektedirler. Sosyal Sigortalara kayıtlı 80455 aktif sigortalı rakamını ucundan tutup istedikleri gibi kıvırarak ülkede işlerin iyiye gittiğini, istihdamın arttığını söyleyenlere 80455 sigortalıdan 33740 kişinin çalışma izinli yabancı işçi olduğunu 10500 kişinin prim yatıran işveren ve kendi kendini sigortalayan olduğunu geriye kalan 36215 kişinin de emeği ile geçinen işçi, esnaf ve çiftçiden ibaret olduğunu hatırlatmak isteriz. Hür-İş Federasyonu olarak K.T. Ticaret Odası ve K.T. Sanayi Odasını yaklaşımlarından dolayı şiddetle kınar, vergi affı ile stok affından yararlanan işverenlerin kimler olduğunu yöneticilerinden kaçının yararlandığını devlete yükümlülüklerini yerine getirmeyenler ile iş kazalarına önlem almayan ve işçi cinayetlerine sebep olanlara karşı nasıl bir tavır içinde olduklarını açıklamaya davet eder; üniversite mezunu ve meslek sahibi gençlerimize emekleri karşılığı sefalet demek olan asgari ücreti verirken vicdanlarının sızlayıp sızlamadığını sormak isteriz.
...

Göç Yasasına Neden Karşıyız?

Dünyada Kapitalist sistemin acımasız yüzü olan ve daha çok kar hedefi ile uygulanmaya başlanan neoliberal ekonomik düzeni yaratanlar hedeflerine ulaşmak için emeği ucuzlatmak ve emekçiyi köleleştirmek için tüm dünyada sistematik bir uygulama içindedirler. Bu maksat için sosyal demokrasinin gereği olan tüm uygulamaları tek tek ortadan kaldırırken (ücretsiz sağlık ve eğitim gibi) herşeyi metalaştırmakta, çalışanların bedel ödeyerek elde ettiği kazanımlarının da ortadan kaldırılması için adımlar atılmaktadır.

Devamı için


Üye Sendikalar

...

Kamu-İş

...

Goster

...

Büro-İş

...

Göster

...

Daü-Per-Sen

...

Göster

...

Memur-Sen

...

Göster

...

Bay-Sen

...

Göster

...

BASS

...

Göster

...

Din-Gor-Sen

...

Göster

Yıllara göre asgari ücret artışı

Yıllar Aylık Bir Önceki Asgari Ücrete Gore Artış Enflasyon Asgari Ücret Dolar Değeri Dolar Kuru
2007 960 %11.63 %9.4 738.46$ 1.30
2008-1 1060 %10.42 791.04$ 1.34
2008-2 1190 %12.27 %14.5 888.06$ 1.22
2009 1237 %3.95 %6.2 813.82$ 1.52
2011 1300 %5.09 %5.53 706.50$ 1.84
2012 1300 %0 %2.58 734.46$ 1.77
2013 1415 %8.85 %3.6 790.50$ 1.79
2014 1560 %8.85 %3.6 790.50$ 1.79

Adres: